آگهی مربوطه منقضی شده است.

 

سر فصلهای آموزشی این نرم افزار :

 *        تغییر در حالات مختلف نمایش .

 *        تغییرات در تنظیمات سیستمی نرم افزار .

 *        تغییرات در تنظیمات پروژه .

 *       تغییرات در تنظیمات مرورگر پروژه .

 *        ساخت سایت و توپوگرافی و اجزای آن .

 *        چگونگی Import فایل های CAD و استفاده از آن ها .

 *       ایجاد جدول برنامه ریزی برای محاسبه تعداد پارکینگ .

*        ایجاد کد ارتفاعی و آکس بندی پروژه .

 *        بررسی پاره ای از تنظیمات وابسته به view ها .

 *        حجم سازی و گرفتن خروجی هایی همچون مساحت از آن .

 *        تبدیل حجم ساخته شده به اجزای ساختمانی اولیه .

 *        تغییرات اولیه در اجزای ساختمانی ایجاد شده .

*        ایجاد سقف شیبدار و تنظیمات مربوط به آن .

*        ایجاد دیوارهای داخلی و تغییرات مربوط به آن .

*        قرار دادن در و پنجره در مدل و تنظیمات مربوط به آن .

*        ایجاد سقف کاذب و تنظیمات مربوط به آن .

*        ایجاد بازشوهای عمودی .

*        ساخت پله های مستقیم و دوطرفه و تنظیمات مربوط به آن .

 *        تغییرات در نوع نرده .

 *        تعریف اتاق ها و ایجاد برنامه فیزیکی گرافیکی بر اساس مساحت ها .

 *       ایجاد برنامه فیزیکی بر اساس کاربری و مساحت فضاها

*        اضافه کردن مبلمان به پروژه و تنظیمات مربوط به آن .

*        تغییر در مشخصات ساختاری دیوارها (عملیات مربوط به فاز دو)

 *        تعریف دیوارهای شیشه ای (Curtain Wall) و جزئیات مربوط به آن .

 *        اضافه کردن در به دیوارهای شیشه ای .

 *        اضافه کردن درپوش به روی دیوارهای جانپناه .

 *       وابسته کردن اجزای ساختمانی به هم .

 *        ایجاد و تغییرات در view ها .

*        ایجاد برش و تنظیمات مربوط به آن .

*        ایجاد Callout و اضافه کردن جزئیات به آن .

*        ایجاد شیت های معماری و قراردهی مدارک در آن ها .

*        اندازه گذاری و جزئیات آن .

*        اضافه کردن جزئیات دو بعدی به مدارک .

*        تیپ بندی در و پنجره ها و ایجاد جداول مربوط به آن .

*        ایجاد جداول نازک کاری .

*        ترسیمات دتایل و کلیه ی تنظیمات و دستورهای مربوط به آن

*        متریال دهی و کلیه ی تنظیمات مربوط به آن .

*        نورگذاری و تنظیمات آن .

*        رندر گیری خارجی .

*        ایجاد نورهای داخلی و تنظیمات آن ها .

*        رندر گیری داخلی .

*       ساخت انیمیشن (دوربین متحرک) .

کلاس ها بصورت نیمه خصوصی و کاملا تخصصی

شهریه 150000 تومان

 

آدرس: میدان انقلاب-نرسیده به جمالزاده  شمالی-کوچه قائم مقام-پلاک37 مجتمع فنی تهران پایتخت

شماره تماس:66123878-66123889

 

آدرس شعبه 2: میدان رسالت-به سمت چهار راه سرسبز پلاک 696_طبقه سوم –مجتمع فنی تهران پایتخت

شماره تماس: 77241240-77183945