آگهی مربوطه منقضی شده است.

آپارتمان موقعیت اداری، خیام جنوبی، روبروی کمیته امداد، کوچه 11،  پلاک 1 اولین  قطعه در کوچه ، طبقه دوم
مجتمع کم واحد کلا 5 واحدی هست
برق و گاز و تلفن مستقل
آدرس خیام جنوبی کوچه 11 پلاک 1