پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

اسید دیسکلر

اسید دیسکلر

رزین کاتیونی

رزین کاتیونی

دستگاه هیدروسیکلون

دستگاه هیدروسیکلون

پلی الومینیوم کلراید PAC

پلی الومینیوم کلراید PAC

فیلتر شنی

فیلتر شنی

آشغالگیر

آشغالگیر

سختی گیر

سختی گیر

فیلتر کربن

فیلتر کربن