رله کنترل فاز تله اتریش

رله کنترل فاز تله اتریش

انجام کلیه پروژه های صنعتی

انجام کلیه پروژه های صنعتی

نماینده فروش PLCهای LS ال اس

نماینده فروش PLCهای LS ال اس

فروش ویژهHMIهای LS ال اس

فروش ویژهHMIهای LS ال اس

خدمات  طراحی قالب و نقشه کشی

خدمات طراحی قالب و نقشه کشی

انجام کلیه خدمات فرزکاری

انجام کلیه خدمات فرزکاری

محصولات اتوماسیون دلتا

محصولات اتوماسیون دلتا

فروش یونیت ترمز اینورتر

فروش یونیت ترمز اینورتر

فروش پی ال سی دلتا و فاتک

فروش پی ال سی دلتا و فاتک