محصولات اتوماسیون دلتا

محصولات اتوماسیون دلتا

فروش یونیت ترمز اینورتر

فروش یونیت ترمز اینورتر

خدمات سری تراشی (تراشکاری)

خدمات سری تراشی (تراشکاری)

توليد، فروش و نصب 3D پانل

توليد، فروش و نصب 3D پانل

نماینده رسمی PLC با مارک LS

نماینده رسمی PLC با مارک LS

رله کنترل فاز تله اتریش

رله کنترل فاز تله اتریش

انجام کلیه پروژه های صنعتی

انجام کلیه پروژه های صنعتی

نماینده فروش PLCهای LS ال اس

نماینده فروش PLCهای LS ال اس

فروش ویژهHMIهای LS ال اس

فروش ویژهHMIهای LS ال اس

خدمات  طراحی قالب و نقشه کشی

خدمات طراحی قالب و نقشه کشی