آگهی مربوطه منقضی شده است.

آگهی استخدامی منشی آشنا به کامپیوتر، جمعه 5 شهریور ماه 1295
منبع: راهنمای همشهری-
منشی خانم تسلط به اینترنت و کامپیوتر و امور دفتری

- استخدام منشی خانم با روابط عمومی بالا

- منشی خانم با روابط عمومی بالا مسلط به Word , Excel

- استخدام تعدادی خانم آشنا به تایپ و کامپیوتر

- استخدام منشی خانم جهت اموراداری مسلط

- استخدام یک نفر منشی با تسلط به , نرم افزارهای مربوطه شرکت بازرگانی