آگهی مربوطه منقضی شده است.

آگهی های استخدامی نگهبان و حراست، شنبه 30 مرداد
منبع: راهنمای همشهری-
نگهبان جهت کارخانه با مدرک دیپلم

- استخدام دربان آقا ، با ظاهری آراسته

- استخدام نگهبان آقا با قد 180

- یکنفر نگهبان آقا بازنشسته جهت , نگهبانی واحد مسکونی

- استخدام یک لابی من جهت شیفت شب

- به دو نفر نگهبان شهرستانی  جهت امور پارکینگ

- استخدام در یک ‎شرکت حفاظتی تعدادی آقا

- استخدام نگهبان بازنشسته برای ساختمان مسکونی

- استخدام  تعدادی خانم جهت  لابی (لیسانسه) و تعدادی نگهبان , (فوق دیپلم)

استخدام نیروی حراست نگهبان جوان

- استخدام لابی من آشنا به زبان انگلیسی در شرکت توسعه مهندسی بام