آگهی های استخدامی نگهبان و حراست یکشنبه 10 مرداد ماه سال 1395
منبع: راهنمای همشهری


-
استخدام 2 نفر نیروی حراستی

- نگهبان آقا جهت مجتمع مسکونی

- دعوت به همکاری لابی من خانم یا آقا

- استخدام 3 نفرنگهبان جهت شهرک مسکونی

- یک ‎شرکت حفاظتی تعدادی آقا

- استخدام نگهبان بامدرک حداقل دیپلم

- استخدام تعدادی نگهبان با جای خواب

- نگهبان شب جهت مجتمع مسکونی

- نگهبان آقا با ظاهری آراسته

- نیروی جوان جهت انتظامات

- استخدام نگهبان و حراست در یک شرکت

- استخدام آقای جوان جهت نگهبانی وپارکبانی

- استخدام نگهبان آقا همراه با جای خواب و غذا

- استخدام تعدادی نگهبان و پارکبان بازنشسته

- استخدام لابی من بازنشسته زیر 55 سال

- استخدام یک نفر نگهبان رستوران

- استخدام نگهبان و نیروی خدمات مجتمع مسکونی

- استخدام نگهبان جهت شیفت شب

- استخدام نگهبان با قد 80 / 1 متر

- استخدام تعدادی نیروی جوان و فعال جهت نگهبانی و پارکبانی

- استخدام نگهبان جوان - قد180

- استخدام نگهبان در یک ‎شرکت حفاظتی

- استخدام لابی من جوان با ظاهری آراسته

- استخدام نگهبان برای «هتل ونوس»

- استخدام نگهبان برای موسسه حفاظتی مراقبتی

- دربان حرفه ای با حداقل 3 سال سابقه کار

- استخدام نگهبان جهت حراست مجتمع