گروه بازرگانی مینوسا

گروه بازرگانی مینوسا
خدمات » بازرگانی

ثبت شرکت در انگلستان

ثبت شرکت در انگلستان
خدمات » بازرگانی

مشاوره، استقرار و پیاده سازی HSE تا اخذ گواهینامه

مشاوره، استقرار و پیاده سازی HSE تا اخذ گواهینامه
خدمات » بازرگانی

سیستم یکپارچه مدیریت، گواهینامه IMS

سیستم یکپارچه مدیریت، گواهینامه IMS
خدمات » بازرگانی

مراحل اخذ و دریافت گواهينامه CE

مراحل اخذ و دریافت گواهينامه CE
خدمات » بازرگانی

روش هاي اخذ و دریافت CEMARK

روش هاي اخذ و دریافت CEMARK
خدمات » بازرگانی

خدمات مشاوره و آموزش کامل سیستم مدیریت کیفیت ISO9001

خدمات مشاوره و آموزش کامل سیستم مدیریت کیفیت ISO9001
خدمات » بازرگانی

ارتقاء و اخذ رتبه بندی شرکت های مشاور و پیمانکار

ارتقاء و اخذ رتبه بندی شرکت های مشاور و پیمانکار
خدمات » بازرگانی

بازرگانی کارین تجارت طوبی

بازرگانی کارین تجارت طوبی
خدمات » بازرگانی

کارت سبز فرتاک اندیشان

کارت سبز فرتاک اندیشان
خدمات » بازرگانی