کلیه خدمات تراشکاری با CNC

کلیه خدمات تراشکاری با CNC

ساخت سرسره و پارک آبی

ساخت سرسره و پارک آبی

ارائه خدمات نقشه کشی صنعتی

ارائه خدمات نقشه کشی صنعتی

ژل آتشزا

ژل آتشزا

اپراتور در اتوماتیک شیشه ای

اپراتور در اتوماتیک شیشه ای

بونکر دو و سه محور حنیفرام

بونکر دو و سه محور حنیفرام

رنگ کاری قطعات پلاستیک

رنگ کاری قطعات پلاستیک