ابزار تک، نماینده شرکت ماکیتا

ابزار تک، نماینده شرکت ماکیتا

ساخت سرسره و پارک آبی

ساخت سرسره و پارک آبی

ارائه خدمات نقشه کشی صنعتی

ارائه خدمات نقشه کشی صنعتی

رله کنترل فاز تله اتریش

رله کنترل فاز تله اتریش

فروش پرینتر سه بعدی

فروش پرینتر سه بعدی

انجام کلیه پروژه های صنعتی

انجام کلیه پروژه های صنعتی

فروش آب مقطر

فروش آب مقطر