آگهی مربوطه منقضی شده است.

اخذ اقامت اروپا حوزه شنگن برای اولین بار در قزوین:
اخذ اقامت کاری
اخذ اقامت از طریق ثبت شرکت
اخذ اقامت از طریق اثبات تمکن مالی بدون نیاز به سرمایه گذاری
اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری