آگهی مربوطه منقضی شده است.


ليست محصولات ما از قبيل:

1- فروش جوجه مرغ های محلی در سنین مختلف

2- فروش مرغ بارنه يا واروک – چهارونیم ماهه 1ماه تا 20 روز قبل از تخمگذاري و مرغ تخمگذار محلی

3- فروش جوجه خروس

جوجه هاي مرغ از يک روزه قابليت سورت شدن مرغ و خروس را در شرکت ما با دستگاه هاي مدرن و مکانيزه دارا مي باشد.

4- فروش جوجه اردک در سنین مختلف

5- فروش اردک گوشتي و گوشت بسته بندی شده اردک

6- فروش جوجه بوقلمون نژاد بيوتي (گوشتي) 1روزه و 1ماهه

- فروش جوجه شترمرغ در سنین مختلف