آگهی مربوطه منقضی شده است.

یک نفر آقا آشنا به الکترونیک و شبکه کامپیوتری شرق تهران نیازمندیم.

تلفن تماس: ۲۶۳۱۵۳۰۸ داخلی ۱۱۲

ارسال رزومه : HR@sadrgroup.co