آگهی مربوطه منقضی شده است.

تاکسی بی سیم ۱۸۰۰ به تعدادی اپراتور خانم مسلط به کامپیوتر در رشت نیازمند است.

آدرس: گلسار- بلوار دیلمان- بعد از اولین جهارراه جنب آژانس دیلمان- ساختمان معراج- ط ۱

تلفن: ۳۳۷۳۳۹۷۴ و ۳۳۷۵۲۲۵۱


منبع: نیازمندیهای استخدامی هفته نامه گیلان - رونوشت از ایران استخدام