آگهی مربوطه منقضی شده است.

به یک نفر برقکار ماهر با موتور جهت خرده کاری  در محدوده نارمک واقع در تهران نیازمندیم.

شماره تماس: ۷۷۱۹۵۸۴۱


منبع : نیازمندی های استخدامی روزنامه همشهری