آگهی مربوطه منقضی شده است.

عنوان شغلی                     تخصص ها
برنامه نویس ارشد        OPP/ ASP.NET WEB/ FORMS/ SQL SERVER/ ASP.NET MVC/ SOA/ JSON/ HTML5/ CSS3/ JQUERY/ #C
برنامه نویس                   OPP/ ASP.NET WEB/ FORMS/ SQL SERVER/ JQUERY/ #C/ ASP.NET MVC/ HTML5/ CSS3
برنامه نویس اندروید     JAV/ ANDROID/ SQLITEite
برنامه نویس                   Objectin c/ swift/ Ios P programming/ IOS SDK

ارسال رزومه با ذکر عنوان شغلی به آدرس: job@parham-co.ir