آگهی مربوطه منقضی شده است.

به تعدادی بسته بند کار و انبار دار پوشاک مردانه در تهران نیازمندیم.

شماره تماس: ۳۳۹۶۲۱۴۰

ساعت تماس: ۱۰ صبح به بعد


منبع : نیازمندی های استخدامی روزنامه همشهری