آگهی مربوطه منقضی شده است.

به تعدادی بازاریاب با پورسانت عالی در گیلان ،گلستان و مازندران نیازمندیم.
تلفن : ۳۳۲۶۶۶۶۰ / ۳۳۲۴۲۶۲۰