آگهی مربوطه منقضی شده است.

به یک نفر تعمیر کار مسلط به خودروهای خارجی (هیوندا – کیاموتورز) حهت کار در تهران نیازمندیم.

مزایا: جای خواب

شماره تماس: ۰۹۱۲۰۷۴۲۵۰۵منبع : نیازمندی های استخدامی روزنامه همشهری