آگهی مربوطه منقضی شده است.

به یک نفر جوشکار  ماهر جهت کار سیار در تهران نیازمندیم.

شماره تماس: ۰۹۱۲۸۴۵۲۸۹۰منبع : نیازمندی های استخدامی روزنامه همشهری