آگهی مربوطه منقضی شده است.

به تعدادی خانم و آقا جهت بخش تبلیغات و خبر نگاری در گیلان نیازمندیم.
تلفن: ۰۹۱۱۳۴۷۵۹۳۰
نیازمندیهای استخدامی هفته نامه گیلان

منبع: ایران استخدام