آگهی مربوطه منقضی شده است.

به یک نفر خدمتکار منزل خانم با سابقه کار بصورت دائم در تهران نیازمندیم.

شماره تماس: ۰۹۰۳۷۱۴۳۹۱۲منبع : نیازمندی های استخدامی روزنامه همشهری