آگهی مربوطه منقضی شده است.

به دستیار دندانپزشک خانم ، حداکثر ۳۰ سال در منطقه گلسار رشت نیازمندیم.

تلفن تماس: ۰۹۱۱۴۵۵۲۹۴۷


منبع : نیازمندی های استخدامی هفته نامه گیلان