آگهی مربوطه منقضی شده است.

به سالن کار با سابقه جهت کار در یک رستوران بین المللی در تهران نیازمندیم.

تلفن:  ۲۲۰۷۳۰۰۹


منبع : نیازمندی های استخدامی روزنامه همشهری