آگهی مربوطه منقضی شده است.

شرکت اتیس در تهران به یک سرویسکار ماهر آسانسور نیازمند است.

تلفن: ۷۷۰۴۰۹۰۲ – ۰۹۱۲۱۷۷۹۲۶۱

منبع : نیازمندیهای استخدامی روزنامه همشهری