آگهی مربوطه منقضی شده است.

شرکت‎بازرگانی‎ یاس ‎بنفش در تهران به یک مسئول دفتر خانم آشنا به امور اداری و کامپیوتر باسابقه کارمفید نیازمند است.
محل کار : ونک جهان کودک

فکس ۷۵۲۳ ۳۶۴۲

ارسال رزومه: job@emersun.ir


منبع : نیازمندیهای استخدامی روزنامه همشهری - رونوشت از ایران استخدام