آگهی مربوطه منقضی شده است.

شركت حمل و نقل ريلي رجاء جهت تامين و تكميل نيروي انساني متعهد و متخصص مورد نياز خود در پست "رئيس قطار مسافري" تعداد۵۰نفر از افراد واجد شرايط با مدرك تحصيلي كارشناسي با شرايط ذيل را دعوت به همكاري مي‌نمايد.

 

الف- شرايط عمومي داوطلبان

۱-    اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي

۲-    معتقد به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران

۳-    دارا بودن شرايط روحي و جسمي و رواني متناسب با شغل برابر استانداردهاي شركت راه آهن

۴-    عدم اعتياد به دخانيات و هر گونه مواد مخدر و محرك

۵-    نداشتن منع بكارگيري سوء پيشينه به موجب آراي مراجع ذيصلاح

۶-    دارا بودن كارت معافيت دائم (غير پزشكي) يا پايان خدمت وظيفه عمومي

۷-    مرد ترجيحا متاهل  ( اخذ تعهد مبني بر تاهل تا پايان دوره آموزش براي داوطلبان مجرد )

۸-    دارا بودن ضوابط عمومي گزينش

۹-    پراكندگي جغرافيايي:

-             ناحيه راه آهن شمال: ۲ نفر (ساكن شهرگرگان)ناحيه جنوب: ۴نفر (ساكن شهراهواز) - ناحيه آذربايجان: ۲ نفر (ساكن شهرتبريز)- ناحيه زاگرس: ۴ نفر (ساكن شهر انديمشك) - ساكن تهران: ۳۸نفر

  

ب- شرايط اختصاصي داوطلبان

۱-    دارا بودن مدرك كارشناسي در يكي از رشته هاي مهندسي راه آهن ، صنايع ، برق ، مكانيك ، مخابرات  ، ارتباطات اجتماعي ، جامعه شناسي ، مديريت ( كليه گرايشها )، علوم اجتماعي( كليه گرايشها) ، روانشناسي   ( كليه گرايشها) و علوم تربيتي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

۲-    دارا بودن حداقل معدل ۱۴ در مقطع كارشناسي

۳-    داشتن حداكثر ۳۲ سال سن

۴-    داشتن حداقل قد ۱/۷۰ متر و حداكثر ۱/۸۵متر

۵-    موفقيت در آزمون كتبي*

۶-    موفقيت در آزمون شفاهي

۷-    موفقيت در گزينش

۸-    ارائه تعهد محضري براي كار در شركت براي مدت حداقل ۵ سال

  

*مواد امتحاني آزمون كتبي عبارتند از: ۱- مديريت عمومي  ۲- استعداد فني  ۳- استعداد عددي    ۴- سرعت انتقال و استدلال منطقي   ۵- زبان انگليسي    ۶- معارف اسلامي


خاطر نشان مي سازد تاريخ ثبت نام و برگزاري آزمون كه حداكثر در آبان مي باشد متعاقباً از طريق سايت اطلاع رساني مي گردد.

http://raja.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=0&tempname=RajaNew&PageID=2210&methodName=ShowModuleContent