آگهی مربوطه منقضی شده است.

شرکت سفیر تجارت زر جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به افراد زیر در تهران نیازمند است:
مدیر فروش تهران و شهرستان: آقا-خانم/ حداقل لیسانس/ ۵ سال سابقه
 کارکارشناس فروش تهران و شهرستان: آقا-خانم/ حداقل دیپلم/ ۲ سال سابقه کار
مسئول دفتر فروش: خانم/حداقل دیپلم/ ۲ سال سابقه کار
آدرس ایمیل: safirhire@hotmail.com

منبع : روزنامه بازارکار - رونوشت از ایران استخدام