آگهی مربوطه منقضی شده است.

شرکت لیو تولیدکننده معتبر مبلمان اداری جهت ارتقای سطح کیفی خدمات خود از افراد زیر در تهران دعوت به همکاری می نماید:ردیف حوزه شغلی عنوان شغل جنسیت محل کار
۱ فروش و خدمات پس از فروش مدیر فروش و بازاریابی مرد تهران
۲ کارشناس فروش مرد
۳ کارشناس تحقیقات بازار مرد/زن
۴ کارشناس تبلیغات مرد/زن
۵ تکنسین خدمات پس از فروش زن
۶ اداری  و منابع انسانی کارشناس منابع انسانی و اداری زن
۷ مرد کارخانه شهرک صنعتی نصیرآباد
۸ زن
۹ مالی و حسابداری رئیس حسابداری مرد
۱۰ کارشناس حسابداری مرد
۱۱ کنترل و تضمین کیفیت کارشناس تضمین کیفیت مرد
۱۲ بازرس کنترل کیفیت مرد
۱۳ برنامه ریزی کارشناس برنامه ریزی مواد مرد
۱۴ مرد
۱۵ کارشناس برنامه ریزی تولید
مرد
۱۶ مرد
۱۷ مرد/زن
۱۸ مهندسی محصول کارشناس طراحی محصول مرد
۱۹ نقشه کش صنعتی مردارسال رزومه با ذکر ردیف شغلی به :   jobs@livetab.ir


منبع: نیازمندی های استخدامی روزنامه همشهری- رونوشت از ایران استخدام