آگهی مربوطه منقضی شده است.

شرکت نساجی حجاب شهرکرد از واجدین شرایط زیر استخدام می نماید.... واجدین شرایط به شرح جدول زیر می باشد.

داوطلبان عزیز می بایست  رزومه و مدرک تحصیلی تا ۲۲ آبان ۹۴ به آدرس زیر ارسال نمایند.

estekhdam.factory@gmailردیف سمت مدرک تحصیلی گرایش تعداد  محل کار
۱ مهندسی مهندسی نساجی تکنولوژی ۱۰ نفر شهر کرد
۲ مهندسی مهندسی نساجی نساجی شیمی ۱۰ نفر شهر کرد
۳ بازاریابی و فروش مرتبط مرتبط ۴ نفر تهران

ارسال رزومه و مدرک تحصیلی تا ۲۲ آبان ۹۴ به آدرس زیر:

estekhdam.factory@gmail.com


منبع: روزنامه بازار کار - رونوشت از ایران استخدام