آگهی مربوطه منقضی شده است.

شرکت هرمز گستر در رشت به افراد زیر نیازمند است.
- تعدادی بازاریاب آقا و خانم
- تعدادی راننده دارای نیسان یخچالدار
- تعدادی مامور پخش
تلفن:  ۰۹۱۱۳۴۰۴۴۶۷