آگهی مربوطه منقضی شده است.

به یک نفر فروشنده مواد غذایی آقا  در تهران نیازمندیم.

مزایا:  جای جواب + غذا

آدرس: ابتدای جاده تهران به قم

شماره تماس: ۰۹۳۶۲۹۷۵۰۳۷


منبع : نیازمندی های استخدامی روزنامه همشهری