آگهی مربوطه منقضی شده است.

به تعداد۲۰ نفر کارت پخش کن متعهد و با کار دائمی  سریعا در تهران نیازمندیم.

شماره تماس: ۳۳۳۲۴۹۱۹ – ۰۹۳۸۵۹۸۷۵۳۶منبع : نیازمندی های استخدامی روزنامه همشهری