آگهی مربوطه منقضی شده است.

سازمان قطار شهري اصفهان و حومه در نظر دارد از كارشناساني با مشخصات زير جهت مديريت پروژه هاي مطالعاتي خطوط مترويي دعوت به همكاري بعمل آورد .

مدير پروژه :
۱)     مدرك تحصيلي: كارشناس ارشد در رشته هاي راه آهن ، عمران، برق، مكانيك و مديريت پروژه و ساخت
۲)     داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت غير پزشكي (جهت متقاضيان ذكور)
۳)     حداقل داراي ۱۵سال سابقه كار مرتبط
۴)      مسلط به زبان انگليسي
۵)      شرط سني: حداكثر ۴۵ سال


بديهي است موارد فوق حداقل مشخصات مورد انتظار بوده و ساير موارد در جلسات مصاحبه مد نظر قرار خواهد گرفت.

بدين منظور از كليه واجدين شرايط دعوت بعمل مي­آيد جهت تهيه فرم مربوطه  به نشاني ghatarshahri.isfahan.ir مراجعه نموده و پس از تكميل، حداكثر تا تاريخ ۲۲/۹/۹۴ آن را همراه با تصاوير آخرين مدرك تحصيلي ، كارت ملي ، شناسنامه و كارت پايان خدمت به سازمان قطار شهري اصفهان و حومه به نشاني اصفهان – خيابان كاوه – بعد از پل چمران – جنب ترمينال كاوه تحويل نمايند.

* ارائه مدارك فوق الذكر هيچ گونه تعهدي به منظور استخدام براي اين سازمان ايجاد نمي نمايد.