آگهی مربوطه منقضی شده است.

شرکت تولیدی مواد غذایی در تهران به مسئول فنی با حداقل ۳ سال سابقه کار در حوزه تولید فرآورده های غذایی و آشنایی کامل با فرآیندهای سازمان غذا و دارو و آشنایی کامل به زبان انگلیسی نیازمند است.


ارسال رزومه به: Employmentsaba@gmail.com