آگهی مربوطه منقضی شده است.

به تعدادی مشاور تلفنی خانم با سابقه جهت کار در شرکت بازرگانی در تهران نیازمندیم.
تلفن: ۶۶۳۸۱۰۶۸

منبع : نیازمندیهای استخدامی روزنامه همشهری - رونوشت از ایران استخدام