آگهی مربوطه منقضی شده است.

به یک نفر پزشک عمومی خانم جهت کار در مطب واقع در شمال شرق تهران نیازمندیم.

شماره تماس: ۰۹۱۲۱۷۱۶۷۲۰منبع : نیازمندی های استخدامی روزنامه همشهری