آگهی مربوطه منقضی شده است.

به تعدادی منشی خانم آشنابه زبان انگلیسی باحقوق مکفی،بیمه و مزایا جهت موسسه معتبر زبان در تهران نیازمندیم.
آدرس: جردن، بالاترازناهید، بلوارگل آذین، پلاک۲۷

تلفن: ۲۶۲۳۱۸۶۵

منبع : نیازمندیهای استخدامی روزنامه همشهری