آگهی مربوطه منقضی شده است.

منشی خانم ، دستیار حرفه ای مسلط به امور اداری و کامپیوتر جهت فعالیت در زمینه IT و بازرگانی در تهران نیازمندیم.
ارسال رزومه: hr@visionbarsa.com

منبع : نیازمندیهای استخدامی روزنامه همشهری - رونوشت از ایران استخدام