آگهی مربوطه منقضی شده است.

اموزشگاه موسیقی برای امور دفتری به یک منشی خانم، با تحصیلات دانشگاهی، و سابقه کار ، متعهد و مجرب نیازمند است .

در ساعات 9 الی 13 و 15 الی 21 هر روز (به جز سه شنبه)از متقاضیان ثبت نام بعمل می آید.

شهرستان: رشت


تلفن: 33513171آگهی کارفرما (مهلت: 1394/9/22)