آگهی مربوطه منقضی شده است.

دفتر خدمات بیمه نیاز به منشی می باشد که علاوه بر روابط اجتماعی خوب جوابگوی تلفن ، ایمیل ها ، پیگیری کارهای محوله و مهارت کار با کامپیوتر باشد.

تلفن: 09121153492