آگهی مربوطه منقضی شده است.

به منشی خانم مسلط به تایپ و امور دفتری جهت کار در موسسه حقوقی در تهران (شیخ بهایی-ونک) نیازمندیم.

تلفن: ۱-۸۸۹۱۶۴۷۱

منبع : نیازمندیهای استخدامی روزنامه همشهری