آگهی مربوطه منقضی شده است.

مهندس الکترونیک خانم آشنا به امور تولید و شناخت قطعات با روابط عمومی بالا در تهران نیازمندیم.

(تماس تا یک هفته)
تلفن تماس: ۸۸۹۲۹۵۶۵ داخلی۱۰۱

منبع : نیازمندی های استخدامی روزنامه همشهری