آگهی مربوطه منقضی شده است.

به مهندس برق خانم گرایش مخابرات مسلط به کامپیوتر در تهران نیازمندیم.

تلفن:  ۴۴۹۸۴۴۳۴- ۴۶۸۷۲۴۱۹


منبع : نیازمندیهای استخدامی روزنامه همشهری - رونوشت از ایران استخدام