آگهی مربوطه منقضی شده است.

به یک نفر مکانیک  ماهر جهت کار در نمایندگی MG  واقع در تهران نیازمندیم.

شماره تماس: ۷۷۶۰۱۸۴۰منبع : نیازمندی های استخدامی روزنامه همشهری