آگهی مربوطه منقضی شده است.

به یک نفر نظافتچی آقا به صورت تمام وقت جهت کار در  مجتمع آموزشی  واقع در تهران نیازمندیم.

شماره تماس: ۷۷۸۰۰۵۹۶ – ۷۷۴۵۲۰۶۴منبع : نیازمندی های استخدامی روزنامه همشهری