آگهی مربوطه منقضی شده است.

به یک چرخکار حرفه ای خانم جهت همکاری در تولید مانتو واقع در رشت نیازمندیم.

نلفن تماس: ۰۹۹۰۳۱۷۲۲۱۰


منبع : نیازمندی های استخدامی هفته نامه گیلان