آگهی مربوطه منقضی شده است.

تعدادی کارشناس بهداشت محیط و میکروبیولوژی یا صنایع غذایی در تهران نیازمندیم.

ایمیل: Day.laboratory1@gmail.com

تلفن: ۶۶۰۸۹۰۷۵

منبع : نیازمندیهای استخدامی روزنامه همشهری