آگهی مربوطه منقضی شده است.

شرکت خودروسازی واقع در شهرک صنعتی شمس آباد تهران به نیروهای زیر نیازمند است:

سمت                                 شرایط احراز
کارشناس مهندسی          کارشناس الکترونیک- آشنا به  اتوکد و catia- تلورانس های هندسی
                                        - با سابقه کار در شرکتهای قطعات الکترونیکی خودرو
رئیس فروش                    مدرک کارشناسی- آشنا به وصول مطالبات- سابقه کار در شرکتهای خودرویی
رئیس تضمین کیفیت        کارشناسی صنایع- آشنایی کامل با الزامات خودروساز

ارسال رزومه با ذکر عنوان شغلی به آدرس: INFO@asp-ir.net