آگهی مربوطه منقضی شده است.

یک موسسه معتبر آموزشی فرهنگی در تهران به تعداد ۹ نفر کارشناس فروش بصورت نیمه وقت نیازمند است.

تلفن: ۸۸۹۲۸۳۷۲       (تماس تا یک هفته)


منبع : نیازمندیهای استخدامی روزنامه همشهری